Regulamin z dnia 25.06.2018

Poniższy Regulamin dotyczy tylko zakupów kursu bezpośrednio od Websamuraj Bartłomiej Borowczyk (przedsprzedaż), a więc poprzez przelew na konto. Przedsprzedaż nie jest już dostępna. Obecnie dostępna jest jedynie możliwość zakupu kursu poprzez platformę Udemy (możliwy od dnia premiery danego kursu na Udemy). Taki zakup (bezpośrednio na Udemy) nie jest regulowany poprzez ten regulamin a poprzez regulamin Udemy.com, które jest wtedy sprzedawcą kursów.

REGULAMIN KURSÓW - ZAKUP KODU W PRZEDSPRZEDAŻY

1. Sprzedającym dostęp do kursów w przedsprzedaży jest Websamuraj Bartłomiej Borowczyk, ul. Fryderyka Chopina 85, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Sprzedającym.

2. Przez kurs, zwany dalej Kursem należy rozumieć materiał (przede wszystkim wideo) umieszczony na platformie Udemy.com. Do korzystania z Kursu potrzebne jest konto założone na platformie Udemy i dostęp do internetu, ponieważ Kurs jest dostępny online (na platformie Udemy.com).

3. Sprzedający oferuje sześć Kursów, które można zakupić osobno bądź w pakietach, w taki sposób, jak zostało to określone na stronie websamuraj.pl. Komplet Kursów (6 kursów) nazywany jest projektem "Od podstaw do pierwszej pracy jako front-end developer".

4. Kupując Kurs (Kursy) poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek Sprzedającego, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży dostępu do Kursu (Kursów) na platformie Udemy.com (lub ewentualnie innej platformie wskazanej przez Sprzedajacego, o ile z jakiegość powodu kursy na Udemy.com nie będą mogły być dostępne).

5. Kupujący w tytule przelewu podaje Kurs bądź pakiet Kursów, za który dokonuje zapłaty oraz umieszcza adres e-mail, na który ma zostać przesłany kod dostępowy do kursu po jego premierze. Możliwy jest tylko zakup Kursu (Kursów) znajdujących się w ofercie na websamuraj.pl i w cenie podanej na stronie czy uzgodnionej ze Sprzedającym.

6. W dniu określonym w harmonogramie premier Kursów na stronie websamuraj.pl, o ile zaksięgowanie na rachunku Sprzedającego nastąpiło przed dniem premiery, Kupujący otrzyma na podany w przelewie adres e-mail kod dostępowy (zwany dalej Kodem) do kursu online do wprowadzenia na platformie Udemy. Istnieje możliwość, że data wysyłki Kodu ulegnie przesunięciu o kilka dni od daty premiery Kursu.

7. Kursy będą dostępne na platformie Udemy.com (lub Sprzedający umieści je na innej platformie, jeśli z jakiegoś powodu nie będą mogły być dostępne na platformie Udemy.com). By uruchomić kurs na platformie Udemy.com, należy wpisać Kod pod adresem Kursu na Udemy.com (w trakcie procesu zakupu Kursu na Udemy). Kod obniża do zera cenę zakupu Kursu na Udemy.com. Niezbędne jest posiadania konta na platformie Udemy.com. W przypadku problemów z uruchomieniem Kursu (Kod nie działa, Kupujący nie wie, jak to zrobić) Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedajacym pod adresem e-mail bartek@websamuraj.pl

8. Kod może być użyty (jednokrotnie) do aktywacji Kursu na Udemy.com przez 3 miesięcy od daty premiery Kursu. Po tym okresie Kod traci ważność i nie będzie mógł być użyty.

9. Kod nie może być odsprzedawany innym osobom.

10. Data premiery Kursu oznacza, że od tego dnia Kurs bedzie dostępny na Udemy i będzie możliwe jego uruchomienie poprzez wpisanie na Udemy.com przesłanego do Kupującego Kodu.

11. Dostępność kursu oznacza, że Kurs będzie umieszczony na Udemy.com, przy czym sam Kurs może nie być w dniu premiery kompletny, tzn. może nie zawierać wszystkich materiałów, które powinien zawierać docelowy Kurs. Kompletny Kurs będzie dostępny maksymalnie w ciągu 30 dni od daty premiery. Kurs w dniu premiery będzie zawierał co najmnie 20 proc. materiału docelowego kursu.

12. Zawartość Kursu może ulegać zmianie już po jego umieszczeniu na platformie Udemy. Część materiałów może być usuwana a mogą pojawiać się inne materiały. Dla jasności: Mogą pojawić się zmiany względem zawartości poszczególnych Kursów. Mogą pojawić się pewne zagadnienia a inne zostać usunięte. Ewentualne zmiany będą miały na celu przygotowanie, w ocenie Sprzedajacego, jeszcze lepszej zawartości kursów, co jest w interesie osób korzystających z Kursu (Kursów)

13. Sposób używania Kursu jest określony przez regulamin platformy Udemy.com, który zabrania korzystania z jednego konta (jednego Kursu) więcej niż jednej osobie.

14. Kursy są dostępne w języku polskim.

15. W przypadku, jeśli Kupujący nie otrzyma Kodu na podany w przelewie adres e-mail po premierze zakupionego Kursu, powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail bartek@websamuraj.pl, ponieważ tylko wtedy Sprzedający będzie wiedział, że wystąpił problem z dostarczeniem Kodu. W takim przypadku do Kupującego zostanie bezzwłocznie wysłany Kod. Kupujący powinien pamiętać, że istnieje prawdopdobnieństwo, niezależne od Sprzedajacego, że e-mail z Kodem trafi do folderu Spam poczty elektronicznej Kupującego lub w inny sposób zostanie zablokowany przez program pocztowy Kupującego. Taki Kod uważa sie jednak za dostarczony, ale oczywiście zostanie na prośbę Kupujacego wysłany ponownie.

16. Kod moze być użyty do aktywacji (uruchomienia) Kursu tylko raz. Kod może służyć tylko do uruchomienia kursu na jednym koncie na platformie Udemy. Raz użyty Kod nie może być użyty ponownie. Ponowne użycie Kodu nie umożliwi kolejnej aktywacji Kursu.

17. Z jednego Kursu może korzystać tylko jedna osoba.

18. Zakup Kursu następuje w chwili zaksięgowania środków na rachunku Sprzedającego.

19. Przesłany Kod może być wykorzystany tylko na platformie Udemy w Kursie, do którego dostęp kupił Kupujący. Po aktywacji Kursu Kod nie jest już aktywny i nie może być użyty ponownie.

20. Aktywowany Kurs jest przypisany do konta użytkownika na Udemy.com i nie można go przenosić miedzy kontami. Usunięcie konta na Udemy.com oznacza także bezpowrotne skasowanie Kursu i utratę dostępu do niego. Określa to regulamin Udemy.com.

21. Kupujący (Konsument w rozumieniu przepisów prawa) może zrezygnować z zakupu Kursu (Kursów) w ciągu 14 dni. Dotyczy to zakupu od Sprzedającego nie od Udemy.com poprzez platformę Udemy, która ma, także w zakresie zwrotów, własny regulamin. Rezygnacja może nastąpić tylko, jeśli żaden z wysłanych Kodów nie został jeszcze użyty (nie nastąpiło uruchomienie Kursu) przez Kupującego. Dla jasności: Zwrot jest możliwy tylko wtedy, jeśli żaden z Kursów (czy pojedyńczy czy którykolwiek z pakietu) nie został jeszcze przez Ciebie aktywowany a od daty zakupu nie minęło więcej niż 14 dni.

22. Celem Kursów i projektu "Od podstaw do pierwszej pracy jako front-end developer" jest pomoc, poprzez zawartość kursów, w procesie nauki umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy front-end developera. Udział w Kursie (Kursach) nie gwarantuje w żaden sposób pracy. Sprzedający nie pomaga w zdobyciu pracy (procesie rekrutacji).

23. Nazwy kursów na Udemy mogą nie być identyczne z tymi na stronie. Jednak zawartość kursu będzie generalnie zgodna z założeniami podanymi na stronie websamuraj.pl.

24. Data premiery kursu może ulec przesunięciu. Jeśli przesunięcie jest dłuższe niż 60 dni, Kupujący ma prawo do zwrotu środków za dany kurs (w takim wypadku następuje rozwiązanie umowy sprzedaży w zakresie tego kursu). Kupujący musi wysłać taką informację pod adres bartek@websamuraj.pl przed premierą kursu. Zwrot środków następuje w ciagu 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Kupujący zakupił więcej niż jeden Kurs (zakupił pakiet Kursów), to zwracana jest część (proporcjonalna) za zakup danego Kursu. Dla jasności: Jeśli Kupujący na przykład kupił pakiet 6 Kursów za 200 złotych, a zwrot dotyczy jednego Kursu, to zwrócona kwota będzie równa 200zł/6, czyli 33.34zł. Opóźnienie premiery jednego Kursu umożliwia zwrot tylko za ten Kurs, który jest opóżniony i tylko w zakresie tego Kursu zakup jest anulowany (kupujący nie otrzyma już kodu na ten kurs). Nie unieważnia to całej transakcji.

25. Dane Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane za wyjątkiem przeprowadzenia transakcji.

26. Jeśli Kupujący potrzebuje faktury, to proszony jest o wysłanie swoich danych po zakupie na adres bartek@websamuraj.pl. Faktura w wersji elektronicznej zostanie wystawiona i wysłana na adres e-mail.

27. Zakup Kursu oznacza akceptację regulaminu.

28. Aktualny regulamin znajduje się na stronie http://websamuraj.pl/regulamin .